Er zijn vele sites met informatie over vermisten, meestal betreft het hier vermissingen op land. Steun en hulp kun je krijgen bij o.a. het meldpunt vermisten van het Nederlandse Rode Kruis. 

 

Wie wil zoeken en daar hulp bij nodig heeft kan zich wenden tot Tros Vermist. Realiseer je daarbij wel dat de Tros alleen helpt als je bereid bent je verhaal voor de camera's te vertellen. 


Andere sites met informatie:

De vereniging achterblijvers bij vermissing, de VAV

De politie

Het ministerie van Buitenlandse Zaken

Een algemene zoekpagina vermist.

powered by WebBuro Internet Services